....

 

 

 

هر وقت کسی خیلی ناراحتت کرد..دلت را خیلی سوزاند،و تحقیرت کرد..فقط لبخند بزن...فقط لبخند و در دلت او را به خدا بسپاری تا خدا عوضش را به او بدهد...و مطمئن باش...و مطمئن باش که هیچ کس مثل خدا نمی تواند حق تو را بی کم و کاست اعاده کند.

جنگیدن خوب است ولی نه همیشه...بعضی ها مثل مار هستند اگر زخمی بشوند...خطرناک تر می شوند... 

/ 0 نظر / 13 بازدید