# متن

تمــــــــــــــــــــــــوم شد

هــــــــــــــــــــــــــــــــــــورا...امتحانام تموم شد... بقیه شم اصلا مهم نیست که همه رو پاس می شم یا نه...مهم اینه که تــــــــــــــــــــــــــموم شد...به همین ... ادامه مطلب
/ 27 نظر / 15 بازدید