دل دیوونه...

 

 

امشب این خانه عجب حال و هوایی دارد

گفت و گو با دل دیوانه صفایی دارد

همه رفتند از این خانه ولی غصه نرفت

  باز این یار قدیمی چه وفایی دارد .......

 

 

/ 1 نظر / 10 بازدید
هميشه تنهای زمين

- كسي كه خلوص حقيقت ايمان در دلش جاي گرفت از زينت و زيورهاي دنيا روگردان خواهد شد. امام محمدباقر(ع[گل] - هر دل سوخته اي را عاقبت پاداشي است. پيامبراعظم(ص[گل] - و پیمان خدا را با بهای کمی معامله نکنید، زیرا اگر بدانید، آنچه نزد خداست همان برای شما بهتر است.(سوره حجرآیه95[گل]