بی محتوا

خیلی سخت است این روزها بنویسی...

باورش سخت است با وجود تمامی سوژه هایی که در اطرافت وجود دارن باز هم نتوانی بنویسی...

 

هر روز یک اتفاق جدید...یه گزارش...یه خبر و کلی اتفاقاتی که می افتد اما در این تاریکی محض کجاست قلم تا بتوانی انها را روی کاغذ بیاوری...؟

 

شاید دلیلی که باعث شد  بعد از مدت ها دست به قلم ببرم... باران دلچسب امشب بود...خیلی زیبا و رویایی...

باعث شد که باره دیگر خدا رو به خاطر تمام زیبایی که به ما داده است شکر کنم...

 

خوشحالم...خوشحالم از اینکه هنوز بوی باران را فراموش نکرده ام...

 

دوست دارتان...صبا

 

3.6.1390

/ 0 نظر / 35 بازدید