مناجات با خدا

 

خدای مهربان من
اویی را که میدانی در لحظه های من نامش ، یادش ، جاری ست
از گزند تلخ و زهر ِ زمان مصون بدار 
اویی را که برای لبخند ِ اویی که میدانی در قلب من است حفظ نما 
و اویی را که او را ، برای اینکه اویی که من در خاطرَم برایش ثانیه ها دعا میکنم
از تمام غصه ها و دردها و ناکامی ها حفظ نما
تا لبخندش ، لبخندی دیگر بر لب ِ اویی که میدانی و من میدانم 
متولد سازد !

/ 0 نظر / 13 بازدید