دو قدم اون ور خط غرور

خیلی بده وقتی از آینده یه انتظاری داری و منتظری تا از اون لحظه لذت ببری اما وقتی به اونجا میرسی میبینی اون اتفاقها نیفتادن و لذت فقط توی انتظارش بود و این خیلی بده...

شهریور 90
1 پست
دی 89
3 پست
آبان 89
1 پست
مرداد 89
1 پست
خرداد 89
2 پست
اسفند 88
2 پست
بهمن 88
4 پست
دی 88
3 پست
آذر 88
7 پست
آبان 88
4 پست
مهر 88
6 پست
شهریور 88
6 پست
مرداد 88
8 پست
تیر 88
34 پست
خرداد 88
27 پست
باران
1 پست
متن
81 پست
ولنتاین
1 پست
شعر
26 پست
حقیقت
9 پست
دل_نوشته
37 پست
مادر
1 پست
کتاب
1 پست
دلتنگی
16 پست
خداحافظی
7 پست
فیلم
1 پست
نقد
1 پست
درگذشت
1 پست
تولد
2 پست
همسرم
2 پست
نظرسنجی
1 پست
عشق
2 پست
سیاسی
7 پست
برف
1 پست
داستان
1 پست
طنز
6 پست
عکس
4 پست
کمک
1 پست
زندگی
2 پست
کنسرت
1 پست
جدایی
2 پست
توضیح
1 پست
مذهبی
1 پست
تشکر
3 پست
ارزو
6 پست
مترسک
1 پست
دانلود
4 پست
lyrics
6 پست
sms
6 پست